வேட்டுவர் மலருக்கு சந்தா செலுத்தவும்

அன்பு உறவினர்களுக்கு,

வணக்கம். ஒரு அன்பான வேண்டுகோள் நமது சமுதாய மாத இதழுக்கு

சந்தா செலுத்துமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

ஆண்டு சந்தா ரூபாய் 100/- மட்டும் கீழ் கண்ட முகவரிக்கு மணியார்டர்

செய்யவும்.

திரு.O.S.N செங்கோட்டுவேலப்பன் Bsc, ஆசிரியர், வேட்டுவர் மலர், நடுத்தோட்டம், அரச்சலூர் (po), ஈரோடு - 638101. PH : 0424 2357064

வேட்டுவர் மலர் - JULY 2011

We Display some of the best article on human relation

http://www.vettuvagounder.org/en/_media/win_humanhearts1.pdf

http://www.vettuvagounder.org/en/_media/win_human_hearts2a.pdf

http://www.vettuvagounder.org/en/_media/win_human_hearts2b.pdf

http://www.vettuvagounder.org/en/_media/winhumanhearts3.pdf

Coming soon…